تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی | 09192759535 | sangston.ir - سنگ استن(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

ازنظر نیتروژن کل، جذب پتاسیم، منیزیم و اسیدیته بین تیمارهای T1، T2 و T3 اختلاف ... T۰: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)،T۱ : توصیه کاربرد خاکی نیترات کلسیم ۵۰

ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 

مقالات

Template Design: sangston.ir - سنگ استن